Uw privacy

Xrl.nl is een project van Rhinestone66

Het past niet in de visie van Xrl.nl om webpagina's met persoonlijke inhoud op te slaan. Mocht dit evengoed gebeurd zijn, en/of u hebt geconstateerd dat een pagina met persoonlijke inhoud is opgeslagen, dan kunt u een verzoek doen om dit uit ons bestand te laten verwijderen. Ga hiervoor naar ons contactformulier.

Cookies worden alleen opgeslagen ten behoeve van een goede werking van deze website, en worden er geen cookie-gegevens naar derden-websites verzonden (de zgn. tracking-cookies). De Telecommunicatiewet van 5 juni 2012 maakt het dan ook mogelijk u niet lastig te vallen met verzoeken om cookie-toestemming voor de laatstgenoemde cookies (tracking-cookies).

Evenmin worden persoonlijke gegevens van u opgeslagen, hetzij door cookies, hetzij anderszijds, uiteraard uitgezonderd via ons contactformulier voor communicatie-doeleinden met u. Er worden nooit gegevens doorgegeven aan derden.